obrázek

ZŠ a MŠ, Vojkovice

Nádražní 169, 667 01 Vojkovice


O škole


 

Právní subjektivita přinesla sloučení obou školských zařízení ve Vojkovicích, a to základní školy a mateřské školy se školní jídelnou.
Základní škola  je organizována jako trojtřídní se všemi ročníky 1. stupně ZŠ a jedním oddělením školní družiny. Vyučovacím programem je vzdělávací program č.j. 16847-92-2, Základní škola, v prvním ročníku se od školního roku 2007/2008 vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který je k nahlédnutí u ředitelky základní školy.

 Mateřská škola má dvě třídy, z nichž jedna je s polodenním provozem.

Přiložené soubory ke stažení:

1. Rad skoly.doc - Řád školy
2. Rezim skoly.xls - Režim školy
3. ŠVP 2010 AKTUALIZACE.doc - Školní vzdělávací program
4. Provozní řád Základní školy Vojkovice.do - Provozní řád školy
5. Výroční zpráva ZŠ 2009-2010.doc - Výroční zpráva 2009-2010
6. Organ.řad školy.doc - Organizační řád školy
7. Používání mobilních telefonů a dalších z - Používání mobilních telefonů
8. Pravidla pro udělování výchovných opatře - Pravidla pro udělování výchovných opatření
9. Vnitrni smernice pro hodnoceni a klasifi - Vnitřní směrnice pro hodnocení a klasifikaci žáků
10. Koncepce rozvoje školy 2010-11.doc - Koncepce rozvoje školy
11. Minimální prevetivní program.doc - MPP
12. Hodnocení MPP 2009-10.doc - Hodnocení MPP[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.